Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội
0915200720 - 0973350026 -0911770026
Thư viện ảnh liên quan